Contact Khun. Noon
Tel. +669 8890 7321
Tel. +668 1627 3506
ห้อง 161B, ชั้นใต้ดิน, ซอยกินซ่า 8
Room no. 161B, Basement Floor,
Soi Ginza 8
ภาษา/语言 thai english chinese
 
 
 
Login
 
 
new user    forgot password
 
 
 
 
 
 
Statistic
 
 
Shop Name : BE Cool TShirt
Total groups 6
Total items 420
Open date 11/11/2010
Update date 08/01/2016
Page View 2807738 
 
 
 
 
 
 
Product search
 
 
google website


 
 
 
 
 
 
Shopping Center
 
 
The Platinum Fashion Mall

jatujak weekend market
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Topic : มีขายปลีกมั้ยค่ะ
Message : คืออยากถามว่าที่ร้านต้องสั่งขั้นต่ำกี่ตัวค่ะ แล้วราคาขายปลีกตัวละเท่าไหร่ ค่าจัดส่งด้วยค่ะ
Create By : oeoe55      Date  23/05/2012 20:56
Reply No. 1
Message : ทางร้านไม่มีขายปลีก่านทางเว็บไซต์นะคะ หากลูกค้าต้องการซื้อปลีกรบกวนเลือกที่หน้าร้านนะคะ ขั้นต่ำในการได้ราคาส่งของทางร้านคือ 50 ตัวค่ะ หากลูกค้าสนใจอย่างไรรบกวนแจ้งกลับทางอีเมลล์นะคะ
Reply By : เจ้าหน้าที่ 12      Date 25/05/2012 11:05

Post Reply Topic
Post by *
Email *
Detail *